Obraz olejny na tekturze. 

Źródło kopii cyfrowej: muzeum.bochnia.pl.