Drzeworyt opublikowany w 1886 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 200, s. 285.