Obraz olejny z około 1760 roku nieznanego malarza polskiego.  Dar Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie.