Fotografia portretowa z 1934 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.