Portret opublikowany w książce Marii Czesławy Przewóski "Mieczysław Geniusz : dzieje żywota : z lat wojny", wydanej w Warszawie przez F. Hoesicka w 1937 r.