Fotografia wykonana ok. 1914 roku ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu w Zurychu (źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD).