Fotografia Jana Bułhaka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego