Fotografia Jerzego Troszczyńskiego  wykonana 23.08.1968 roku ze zbiorów  Fototeki FINA.