Skład delegacji polskiej na konferencję. Siedzą od lewej: prawnik Herman Diamand, minister pełnomocny przy Lidze Narodów Franciszek Sokal, ekonomista Hipolit Gliwic, wiceminister przemysłu i handlu Franciszek Doleżal, senator Jan Stecki. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: ekonomista Józef Gieysztor, radca handlowy w Brukseli i Hadze Zygmunt Chmielewski, ekonomista Leon Litwiński, poseł Stanisław Wartalski, ekonomista Wacław Fajans, poseł Edmund Trepka, prawdopodobnie prof. Okolski, delegat Landre, prezes Izby Rolniczej Stefan Królikowski, delegat Kazimierz Esden-Tempski, senator Leon Łubieński, wicemarszałek sejmu RP Juliusz Poniatowski, delegat Ostrowski. Stoją w drugim rzędzie (od lewej): radca MSZ Wacław Babiński, radca w Ministerstwie Opieki i Pracy - Wincenty Zwoliński, urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Zbigniew Skokowski, dyrektor Departamentu Górniczo-Hutniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Julian Cybulski, urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Władysław Gieysztor. W trzecim rzędzie od lewej widoczni: sekretarz delegacji Szymanowski, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Antoni Roman, radca legacyjny Tadeusz Gwiazdowski, poseł Jerzy Gościcki.