Prezydent RP Ignacy Mościcki wręcza nagrodę honorową zwycięzcy konkursu o Puchar Narodów rotmistrzowi Kazimierzowi Szoslandowi. Za prezydentem widoczni m.in.: szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (1. z prawej), zastępca Szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP major Kazimierz Jurgielewicz (2. z prawej), książę Janusz Radziwiłł (3. z prawej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (stoi na lewo za prezydentem), generał Kazimierz Dzierżanowski (2. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (stoi na prawo za J. Radziwiłłem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego