Przegląd maszyn - przy samolocie PZL P-7 od lewej pilot kpt. Bolesław Orliński (w skórzanym płaszczu), minister komunikacji Adolf Kuhn (w cylindrze), obok (z profilu) prezes Areoklubu R.P. ks. Janusz Radziwiłł i prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (drugi od prawej).

Fotografię wykonał Jan Binek.