Polscy zawodnicy na lotnisku w Staaken pod Berlinem. Stoją od lewej piloci: Bolesław Orliński, Ignacy Giedgowd, Jerzy Bajan, Tadeusz Karpiński i Franciszek Żwirko. W tle samolot RWD-6.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.