Komandor rajdu Janusz Regulski dopuszcza do startu kierowcę Kawala w samochodzie Fiat.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego