Polscy lotnicy w towarzystwie przedstawicieli lotnictwa francuskiego przed hangarem Le Burget. Stoją od lewej: szef Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, płk Ludomił Rayski, płk Czesław Filipowicz, p. Orlińska; delegaci z francuskiego ministerstwa lotnictwa: płk Pastier, płk Valin oraz płk Anczyński, inż. Zygmunt Puławski, dyrektor Witold Rumbowicz, pilot Garliński, pilot Stefan Pawlikowski. W tle samolot PZL P.6.

Fotogrfia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.