Prezentacja zapaśników na arenie Cyrku Warszawskiego. Po prawej znany zapaśnik Władysław Pytlasiński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.