Obraz olejny z 1810 roku ze zbiorów Zamku w Kórniku. 

Źródło kopii cyfrowej: Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej.