Fotografia sprzed 1906 roku rzeźby ze zbiorów Muzeum Narodowego Polskiego w Rappersilu.