Portret (zapewne fikcyjny) z "Gniazda Cnoty" Bartosza Paprockiego, Kraków 1578, s. 67.