Obraz z 1709 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).