Ilustracja opublikowana w książce Ottona Handemanna "Historja powiatu brasławskiego", wydanej w Wilnie w 1930 roku (s. 38).