Obraz olejny z 1896 roku ze zbiorów Austriackiej Galerii Belvedere