Od lewej siedzą: kapitan Edward Sojka, NN, Franciszek Szeląg, Paweł Siudak, minister Stanisław Kot, Jan Tabaczyński.

Fotografia Czesław Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.