Fotografia wykonana przed 1938 r. ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.