Fotografia wykonana przez Saumela Prouta Newcombe w Londynie 22.02.1869 r.