Obraz z 1892 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.