Mozaika projektu Magdaleny Czeskiej, odsłonięta została 16 października 2018 r.

Fot. Tadeusz Święchowicz, październik 2019 r.