Wśród uczestników mszy widoczni są (od lewej): marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik, wojewoda śląski Michał Grażyński, generał Leon Berbecki, prezes Związku Sokolstwa Polskiego pułkownik Franciszek Arciszewski.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.