Marszałek Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą. Widoczni m.in.: wojewoda kielecki Ignacy Manteuffel (na prawo od marszałka). Na drugim planie od lewej: szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Sergiusz Zahorski, generał brygady Gustaw Orlicz-Dreszer, mjr Aleksander Prystor.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.