Widoczni od prawej: przewodniczący Rady ksiądz kardynał George Basil Hume, Prymas Polski kardynał Józef Glemp, ojciec Jerzy Tomziński.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.