Widoczni są  papież Jan Paweł II i  prymas Polski, kard. Józef Glemp.

Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.