Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów  Narodowego Archiwum Cyfrowego.