Prymas Polski, kard. Józef Glemp (z lewej) oraz jeden z koncelebransów podczas łamania chleba.

Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.