Obraz olejny na tekturze.

Źródło kopii cyfrowej: muzeum.bochnia.pl.