Obraz wykonany w 1811 roku, będący zmniejszoną repliką obrazu namalowanego dla Zamku Królewskiego w Warszawie,  który zaginął około 1831 roku. Płótno przedstawia  przekazanie przez Napoleona w Dreźnie w lipcu 1807 roku Konstytucji Księstwa Warszawskiego delegatom polskiej Komisji Rządzącej z marszałkiem ostatniego Sejmu Rzeczypospolitej, Stanisławem Małachowskim na czele. Za Małachowskim stoją członkowie Komisji Rządzącej (po kolei od prawej): Jan Paweł Łuszczewski, Ludwik Gutakowski, Piotr Bieliński, Ksawery Działyński, Walenty Sobolewski. Po prawej stronie cesarza stoją: Stanisław Kostka Potocki  oraz Józef Wybicki. Za Napoleonem widoczni są: francuski minister Hugues-Bernard Maret (z oryginałem Konstytucj)  i szef francuskiej dyplomacji Charles-Maurice Talleyrand-Périgord.