Prof. Jan Gwalbert Pawlikowski (piąty z lewej w pierwszym rzędzie) w towarzystwie członków Związku Górali. Widoczny m.in.: prezes i założyciel Związku Wojciech Krzeptowski (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie) i poseł Wojciech Roj.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.