Obraz olejny z 1885 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: dorotheum.com.