Litografia przedstawiająca epitafium Andrzeja Czarneckiego, wydana przez Aleksandra Wojciecha Fusieckiego po 1840 r.