Uczestnicy uroczystości: Wojciech Bąk (pierwszy z lewej), Ferdynand Goetel (drugi z lewej), Zofia Nałkowska (trzecia z lewej), Józef Wittlin (trzeci z prawej), Kazimiera Iłłakowiczówna (druga z prawej), Światopełek Karpiński (pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.