Fragment uroczystości. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, wiceprezydent Warszawy Medart Downarowicz, socjolog prof. Ludwik Krzywicki, prof. Felicjan Szopski, prezydent Warszawy Marian Zyndram Kościałkowski, prof. Szymon Askenazy, wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego