Grupa zawodników z grupy przygotowującej polskich narciarzy do konkursu międzynarodowego w towarzystwie generała Wacława Przeździeckiego.

Fotografia Henryka Schabenbecka.