Drzeworyt według wzoru Józefa Buchbindera i Konrada Brandla, opublikowany w 1877 roku w "Tygodniku ilustrowanym", nr 54 s. 4.