Fotografia Jana Kubicy z lat 1943-1945 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.