Litografia datowana na rok 1850.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl