Fotografia grupowa uczestników uroczystości. W pierwszym i drugim rzędzie widoczni byli członkowie i działacze Towarzystwa. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: przemysłowiec Wł. Bełdowski, architekt A. Biborski, dziennikarz Kazimierz Bartoszewicz, inżynier Stanisław Krzyżanowski, były naczelnik Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie Szczęsny Ruciński, malarz Piotr Stachiewicz, adwokat T. Kwieciński. W drugim rzędzie od lewej siedzą: kupiec J. Kwiatkowski, adwokat J. Emilewicz, dyrektor gimnazjum J. Winkowski, malarz Sylweriusz Saski i kupiec Franciszek Lubański.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.