Delegacja komitetu obchodów z wizytą u artysty malarza Jacka Malczewskiego. Widoczni od lewej: profesor Tadeusz Szydłowski, starosta krakowski Antoni Bal, redaktor Józef Flach, artysta malarz Stefan Filipkiewicz, żona Jacka Malczewskiego Maria, artysta malarz Mieszko Jabłoński, profesor Kazimierz Kostanecki, artysta malarz Jacek Malczewski, profesor Adolf Szyszko-Bohusz, artysta malarz Wincenty Wodzinowski, wojewoda krakowski Władysław Kowalikowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.