Grupa uczestników obchodów rocznicowych w Białej Sali Bazaru Poznańskiego. Widoczni m.in: biskup sufragan poznański Karol Mieczysław Radoński (1), generał Kazimierz Raszewski (2), Jan Massalski (3), weteran powstania styczniowego Oskar Callier (4), weteran powstania styczniowego Aleksander Cielecki (5), weteran powstania styczniowego Nowicki (6), weteran powstania styczniowego Ignacy Mańkowski (7), Kaźmierski (8), Korejwo (9), Seweryn Samulski (10), członek Towarzystwa Pomocy Inwalidom i Weteranom 1863 r. Janiszewski (11), prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu Ludwik Stachecki (stoi w pierwszym rzędzie 7. z lewej).

Fotografia J. Pucińskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.