Jubilat Władysław Pytlasiński (1) w czasie uroczystości. Widoczni m.in.: dyrektor Cyrku Stanisław Mroczkowski (2), zapaśnik August Bryła (3), zapaśnik Poshoff (4), sędzia zapaśniczy Józef Brański (5). 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego