Delegacja byłych obrońców w drodze na lwowski cmentarz. W 2. rzędzie idą od prawej: generał Bernard Mond, generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, generał Juliusz Zulauf.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.