Na mównicy Kazimierz Raszewski. Obok mównicy stoi m.in. wojewoda poznański Artur Maruszewski (w białych rękawiczkach, podpiera się laską).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.