Uczestnicy uroczystości w październiku 1934 roku zebrani przed odwachem przy ratuszu na Rynku Głównym. Na mównicy stoi prezes Związku Oswobodzenia m. Krakowa Henryk Pachoński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego